Varmı Arttıran
İHALEYE KALAN SÜRE
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Şirketimiz sunucularında toplanan kişisel veriler; dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Şirketimiz, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Şirket, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilerimize daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ifa yardımcılarımız ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Şirket personeli dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Siz değerli müşterimiz info@varmiarttiran.com mail adresine ileti göndermek suretiyle;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
  • İşleme amacını,
  • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
  • Verilerin düzeltilmesini,
  • Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
  • Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.